رهبر ارکستر ، پاتریک داون ، قبل از نمایش

Category: اخبار روز موسیقی | No comments

La Monnais درگذشت  Patrick Daven پاتریک داون

رهبر ارکستر پاتریک داون در 58 سالگی در بلژیک درگذشت.

او اندکی قبل از تمرین در سالن اپرای La Monnaie ، جایی که استاد در حال آماده سازی اولین مراسم بزرگداشت “آیا این پایان است؟” رفته بود. ژان لوک فافامپ.

تئاتر قصد داشت فصل را در 12 سپتامبر با این تولید افتتاح کند. > – درباره این حادثه ، مدیر La Monnet Peter de Caluve اظهار نظر کرد.

پاتریک داون شاگرد پیر بولز و پیتر ائوتووس بود.

“Orpheus”

 پاتریک داونی

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>