لوله تراشه اسپیرال کافدار مستقیم EPSA – تجهیزات پزشکی سدان

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

فروش لوله تراشه اسپیرال سیستمهای تهویه فشار بالا برای سیستم های توزیع زیرزمینی و روزمینی مانند فروش لوله تراشه اسپیرال تهویه به کار می رود و نوع دو جداره لوله اسپیرال استیل برای عایق حرارتی و صوتی استفاده خواهد شد. پس از مرحله ی برشِ تکه های لوله اسپیرال استیل ،نوبت به همچسبانی و اتصال تکه ها که همان مونتاژِ سه راهِ لوله اسپیرال استیل می باشد می رسد.

در صورتیکه ضخامت ورقِ مصرفی جهت ساخت این سه راه لوله اسپیرال استیل کمتز از ۱.۵ میلیمتر باشد نوعِ اتصال ِ تکه ها بصورتِ نقطه جوش و اگر ضخامتِ ورقِ سه راهِ لوله اسپیرال استیل بیشتر از این مقدار باشد از روشِ اتصالِ جوش با الکترود استفاده می شود.همانطور که گفته شد کیفیتِ نقاط اتصالِ تکه های سه راهِ شلواره ی ۴۵ درجه غیرهمقطرِ لوله اسپیرال استیل به لحاظ هوابند بودن از اهمیت شایانی برخوردار است. فروش لوله تراشه اسپیرال این امر در ارتقا یا افت راندمانِ دمش یا مکش هوا در سیستم های تهویه و حتی اگر لوله اسپیرال استیل بعنوان دودکش بکار رود از اهمیت شایانی برخوردار است.به همین خاطر، هم دقت در طراحی،هم دقت در برش و هم دقتِ مونتاژکار در مراحل تولیدِ این سه راهِ لوله اسپیرال استیل می تواند از عوامل تعیین کننده در کیفیتِ این سه راهِ لوله اسپیرال استیل محسوب گردد.

لوله تراشه اسپیرال

اما در مواردی که قطر امتداد لوله اسپیرال استیل در مسیر متغیر باشد از زانوی S لوله اسپیرال استیل غیرهمقطر استفاده می شود. در گروه اسپیرال از لوله تراشه اسپیرال استفاده خواهد شد. درمسیرهایی که فاصله تغییرِ مسیرِ موازی یا غیرموازی به حداقل رسیده باشد و امکان استفاده از دو زانوی لوله اسپیرال استیل وجود نداشته باشد از یک زانوی یک تکه ی S شکلِ لوله اسپیرال استیل استفاده می گردد. دو سرِ زانوی لوله اسپیرال استیل همقطر را با توجه به نوعِ اتصالِ زانو به لوله اسپیرال استیل رُخ می زنند تا در زمان اتصال به قطعه ی بعدی بصورتِ فیت شده قابلِ نصب باشد.درصورتی هم که قرار باشد لوله اسپیرال استیل بصورتِ فلنچی به لوله اسپیرال استیل متصل گردد این رُخ ها در دو سرِ زانو باعثِ نشیمنِ لبه ی فلنچ بر دوسرِ زانو می گردد و با لبه زنیِ پشت فلنچ ، فلنچ در دوسرِ زانوی لوله اسپیرال استیل تثبیت می گردد.

برای استحکامِ لبه ی دهانه های سه راه شلواره ی لوله اسپیرال استیل در فاصله ی ۳ تا ۵ سانتیِ هر دهانه ی این سه راه لوله اسپیرال استیل یک برجستگی به سمت بیرون که در اصطلاح رُخ نامیده می شود ایجاد می شود که این برجستگی هم باعث استحکامِ لبه های سه داهِ لوله اسپیرال استیل می شود و هم بعنوانِ نشیمنِ فلنچ مورد کاربرد قرار می گیرد. برای هدایت هوای داخل لوله اصلیِ لوله اسپیرال استیل به دو مسیر مجزا و همقطر از سه راه-شلواره ی لوله اسپیرال استیل استفاده می گردد.این قطعه از یک ورودی با قطر همسان یا غیرهمسان با خروجی های یکسانِ هوا تشکیل شده که این خروجی های همقطر، هوای لوله اسپیرال استیل را به دو لاین با زوایای ۴۵ درجه تقسیم می کند.تفاوت این سه راهِ لوله اسپیرال استیل با دیگر انواعِ سه راهیِ لوله اسپیرال استیل در امکانِ تقسیم هوا یا داشتنِ “تِیک آف” در ساختارِ این سه راه لوله اسپیرال استیل می باشد.این تقسیم کننده هوا به دقت و بطور مساوی هوای داخل لوله اسپیرال استیل را بطور کاملا تعدیل شده به لاین های فرعی هدایت می کند.وجود این تیک آف در ساختار سه راه- شلواره لوله اسپیرال استیل هم باعث تقسیمِ هوا به نسبت مساوی می گردد و هم از ایجاد گردابه ی هوا در ساختارِ سه راه لوله اسپیرال استیل بطور کامل جلوگیری می کند که همین موضوع باعث عدم بروز صدای مزاحم یا زوزه ی باد در داخل لاین لوله اسپیرال استیل می شود.

قیمت لوله تراشه اسپیراللازم به ذکر است در روش اتصال فلنچی این کاهش قطر انجام نمی پذیرد و قطر تمام دهانه ها با قطر لوله اسپیرال استیل همسان در نظر گرفته می شود.تا فلنچ با حالت کاملا کیپ در دهانه های سه راه و لوله اسپیرال استیل تثبیت شود. این قطعه ی رابط در لاین لوله اسپیرال استیل دارای یک دهانه ی گردِ هوا بعنوان مبداءِ کار و دو خروجی غیرهمقطر با زوایه ۴۵ درجه می باشد.در واقع این سه راه هوای لوله اسپیرال استیل دردسیستمِ رفتِ هوا، هوا را به دو مسیرِ مجزا با قطرهای ناهمسان با تقسیمِ هوا به نسبتِ مطلوب جهت هر لاینِ جدید هدایت می کند.از مشخصه ی بارزِ این سه راه لوله اسپیرال استیل، امکان تقسیم هوا و جلوگیری از اغتشاش هوا در معبرِ سه راهی می باشد.

معایب لوله تراشه اسپیرالشیب این چهارراه در قسمت تبدیل، نقش “تیک آف” یا تقسیم کننده هوا را ایفا می کند.و با این کار نیازی به کاربرد قطعه ی اضافی در داخل ساختار چهارراه لوله اسپیرال استیل نیست. برای ساخت این سه راه لوله اسپیرال استیل که از تکه های متعدد نیز تشکیل شده است ابتدا باید شابلونِ هر یک از این تکه های سه راه لوله اسپیرال استیل توسط نرم افزارهای مربوطه طراحی و در مرحله بعد نسبت به برش این تکه های سه راه لوله اسپیرال استیل بوسیله ی دستگاههای برشِ سی ان سی اقدام نمود.در واقع دقت در مرحله طراحی و برش تکه های این سه راه لوله اسپیرال استیل باعث سهولت در مونتاژ و به همچسبانیِ تکه های سه راه لوله اسپیرال استیل می گردد.علاوه بر سهولت در مونتاژ این موضوع باعثِ هوابندیِ کامل این سه راه لوله اسپیرال استیل می گردد.به بیان دیگر اگر در زمان طراحی،برش و مونتاژ تکه های سه راه لوله اسپیرال استیل دقت لازم و کافی به عمل نیاید و سه راه لوله اسپیرال استیل دچار معضل نشت هوا گردد،در روند کلیِ هوادهی یا مکش هوا در لاین لوله اسپیرال استیل با افت شدید راندمان مواجه خواهیم بود.پس از مونتاژ تکه های قطعه ی سه راه شلواره ی ۹۰ درجه همقطر لوله اسپیرال استیل باید به مقوله اتصال آن به لاین لوله اسپیرال استیل بپردازیم.

در روش اُورلپ، قطر سه راه از قطرِ لوله اسپیرال استیل به میزانِ یک تا دو میلیمتر کوچکتر ساخته می شود که دهانه های سه راه لوله اسپیرال استیل ،امکانِ ورود به حفره ی لوله اسپیرال استیل داشته باشد. در حاشیه ی دهانه های ورود و خروج هوای این رابط لوله اسپیرال استیل جهت استحکام بیشتر، برجستگیِ”رُخ” حک می شود که این برجستگی هم باعث تحکیم و ایستاییِ حالت گردِ این قطعه لوله اسپیرال استیل می گردد و هم باعث ایجاد نقطه ی شاخصِ جانماییِ فلنچ می گردد.یعنی نقطه ی نشیمن یا نقطه ی اتکای فلنچ به دهانه ی این سه راهیِ لوله اسپیرال استیل ،همین برجستگیِ رُخ می باشد.

لوله تراشه اسپیرال چیستاولین فردی که از پلاستیک یکبار مصرف اقدام به تولید لوله تراشه نمود، دیوید شریدان بود. به عنوان یکی از حرفه ای ترین دستکش نیتریل آبی یکبار مصرف یکبار ضخیم ضخیم پودر نیتریل تولید کنندگان دستکش معاینه در چین ، ما با محصولات سفارشی با قیمت رقابتی ارائه شده است. استعلام با عنوان لوله تراشه اسپیرال -مورد تایید بیمارستان -ایران کد مشابه و با کد هزاره 3366778 در تاریخ سه شنبه، 20 آبان 1399 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1399/08/21 در نظر گرفته شده است. سه راه-شلواره ی ۴۵ درجه همقطرِ لوله اسپیرال استیل از انواع ورق از قبیل گالوانیزه،آلومینیوم و استیل قابلیت تولید دارد.ضخامت ورقِ این قطعه ی لوله اسپیرال استیل به میزان قطر لوله اسپیرال استیل وابستگی مستقیم دارد.طبعا با افزایش یا کاهش قطر لوله اسپیرال استیل ،به ضخامت ورقِ این قطعه سه راهی نیز افزوده یا کاسته می شود.

زانوی لوله اسپیرال استیل بنا به مقتضیاتِ نقشه، در هر زاویه ای از قبیلِ ۳۰ ،۴۵، ۶۰، ۹۰و ۱۲۰ درجه قابل تولید می باشد زانوی لوله اسپیرال استیل با توجه به درخواست کارفرما و نیازِ پروژه، از انواع ورقِ گالوانیزه، آلومینیوم،استیل و رنگی و حتی روغنی بصورت سفارشی تولید و عرضه گردد. نکته ی دیگری که در ساخت زانو می تواند مهم تلقی گردد و باید مورد توجه قرار گیرد اینست که در بعضی موارد ارتفاعِ گلویی زانو بایو کم باشد که در این حالت باید اجزای گُرده ماهیِ زانوی لوله اسپیرال استیل بصورتِ کمترین مقدار در نظرگرفته و بُرش داده شده و مونتاژ گردد. نسبت به کانال های چهارگوش میتوان گفت که لوله اسپیرال استیل افت فشار کمتری ایجاد می کند و انتقال و تقسیم هوا به طور صحیح صورت می پذیرد.

تغییرِمسیر لوله اسپیرال استیل و تقسیمِ هوای داخلِ لوله اسپیرال استیل از یک لاین به دو لاین، بوسیله قطعه ای بنامِ سه راهیِ لوله اسپیرال استیل صورت می پذیرد. سه راه ۴۵ درجه همقطر لوله اسپیرال استیل جهت اتصال به لاین اصلیِ لوله اسپیرال استیل با دو روشِ اُورلپ و فلنچی صورت می پذیرد. نوع اتصال این سه راه لوله اسپیرال استیل به لاین اصلی لوله اسپیرال استیل در طراحی و ساخت قطر دهانه های لوله اسپیرال استیل تاثیرگذار است.اگر دهانه های سه راه-تبدیلِ ۴۵ درجه لوله اسپیرال استیل بصورت فیتینگی به لوله اسپیرال استیل متصل شوند باید قطر دهانه های سه راه نسبت به قطر لوله اسپیرال استیل در حدود ۳ میل کمتر در نظر گرفته شود که این اتصال بدون هیچ دردسری صورت پذیرد.

شایع ترین علت نشت از کاف ، تماس غیر یکسانی است که بین کاف و دیواره تراشه است، منشاء دیگر نشت کاف ، کارکرد ناقص دریچه یکطرفه ای است که در ورودی تزریق هوا وجود دارد و بطور معمول کاف را در حال باد شدن نگه می دارد. منشاء دیگر آن کارکرد ناقص دریچه یکطرفه ای است که در روردی تزریق هوا قرار دارد. سه راه شلواره ۴۵درجه غیرهمقطر لوله اسپیرال استیل را می توان از انواع ورقِ گالوانیزه،استیل،آلومینیوم به راحتی تولید نمود.قطرِ دهانه های این سه راه با توجه به مقاطعی که در پلانِ کار مشخص است تعیین و سپس اقدام به طراحیِ شابلون های مربوطه و مراحلِ بعدیِ کار می شود. ضخامت ورقِ مصرفی جهت ساخت این سه راهِ لوله اسپیرال استیل بر اساس جدول ورقِ مربوطه تعیین می گردد.بدیهی است با افزایش قطر لوله اسپیرال استیل ،ضخامت ورق مصرفی نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر تغییرِ وضعیت بر فشار کاف دو نوع لوله تراشه ساده و اسپیرال در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. برای ارتباطِ زانوی چپقی با لاینهای لوله اسپیرال استیل نیز به روشهای مختلف از قبیلِ “فیتینگی”، “فلنچی” و “یک لب دولب” می توان اقدام نمود. این قطعات عبارتند از: رابط، سه راه شلوار مستقیم، زانوی ۹۰ درجه، زانوی ۴۵ درجه، سه راه ۹۰ درجه، سه راه ۴۵ درجه، سه راه تبدیل ۹۰ درجه، سه راه تبدیل ۴۵ درجه، سه راه شلوار ۹۰ درجه، سه راه شلوار ۴۵ درجه، انواع تبدیل گرد به گرد و همچنین تبدیل چهارگوش به گرد، فلنج، بست، ساپورت، چهار راه ۹۰ درجه و چهارراه ۴۵ درجه، زانوی چپقی، سه راه با انشعاب چهارگوش و…

درواقع در این روش اگر دهانه انشعاب لوله اسپیرال استیل ، چهارگوش باشد می توان شابلونِ یک قالبِ چهارگوش را بر اساس سایزِ دریچه چهار گوش تهیه و بر روی قوسِ لوله اسپیرال استیل جانمایی و برش کاری نمود و محل دریچه ی چهارگوشِ قوس دار را روی لوله اسپیرال استیل تعبیه نمود و حتی بدون واسطه ، دریچه ی قوس دار را روی سطح لوله اسپیرال استیل تعبیه کرد. اجزای داخلیِ زانوی لوله اسپیرال استیل پس از طراحی با نرم افزارِ مربوطه و تعیینِ تعدادِ اجزا، قطعات به وسیله ی دستگاه سی ان سی برش داده شده و دوسویِ هر قطعه بصورت “یک لب-دولب” ماشین کاری شده و بصورتِ نِروماده آماده مونتاژ می شود.

همچنین اگر دهانه انشعابِ لوله اسپیرال استیل ، گرد باشد می توان سطح اصلیِ بدنه لوله اسپیرال استیل را بصورت گُرده ماهی در نقاطِ سه راهی ها برش داد و با یک گُرده ماهیِ کوچک بعنوان رابط ، دریچه گرد را در محل مورد نظر نصب نمود. اگر اتصال این سه راه لوله اسپیرال استیل به لاین اصلیِ لوله اسپیرال استیل به روش اُورلپ در نظر گرفته شده باشد،قطر دهانه های سه راه به میزان ۲ تا ۳ میل از قطرِ داخلیِ لوله اسپیرال استیل کوچکتر در نظر گرفته می شود تا دهانه های سه راه به راحتی در درون ساختار لوله اسپیرال استیل فرورفته و عملیات اتصال به راحتی صورت می پذیرد. ضمنا اگر جهت اتصال سه راهیِ لوله اسپیرال استیل ، به دهانه ی لوله اسپیرال استیل ،از روش اُورلپ استفاده شود،باز هم این برجستگیِ رُخ باعث می شود نقطه ی اتصال در یک محلِ مشخص فیکس گردد.

فروش لوله تراشه اسپیراللازم به ذکر است برای اتصالِ این سه راهی لوله اسپیرال استیل به بدنه ی لوله اسپیرال استیل در قطرهای پایین(مثلا کمتر از ۴۰ سانت) از روش اورلپ و برای قطرهای بالا از فلنچ با نبشی استفاده می گردد. ضخامتِ ورقِ زانوی چپقیِ لوله اسپیرال استیل از ۰.۴ میلیمتر به بالا ( ۰.۵، ۰.۶ ، ۰.۷ ، ۰.۸ ، ۰.۹ و ۱ میل) می باشد. در قطرهای بالا جهتِ مونتاژ اجزای زانوی لوله اسپیرال استیل اجباراً دیگر امکانِ استفاده از حالتِ یک لب-دولب برای اتصال دو قطعه وجود ندارد و حتی برای اتصالِ دو قطعه از زانوی لوله اسپیرال استیل نیز از فلنچ استفاده نمود. در زمانی که قصد جدا کردن اتصال دو برونش از همدیگر برای جلوگیری از ورود خون و عفونت از یک برونش به برونش دیگر استفاده می گردد.

برای اتصال اجزای این رابط لوله اسپیرال استیل از اتصالِ “نقطه جوش” استفاده می گردد.این نقطه های جوش در فواصل معین انجام می گیرند تا امکان هوابندیِ کامل را فراهم آورند.این قطعه لوله اسپیرال استیل علاوه بر ورق گالوانیزه با استفاده از ورق آلومینیوم یا استیل نیز قابل طراحی و تولید می باشد.برای ساخت این سه راه لوله اسپیرال استیل منعی در ابعاد،سایز و قطر وجود ندارد و با طراحیِ آن در ابعاد دلخواه می توان به راحتی از آن در سیستم لاین لوله اسپیرال استیل استفاده نمود.در مواردی که لوله اسپیرال استیل بصورت نما و اکسپوز مورد کاربرد قرار می گیرد برای تناسب نمای آن با محیط و ایجاد محیطی زیباتر می توان از پوشش رنگ الکتروستاتیک بر روی سطوح لوله اسپیرال استیل ووقطعات رابط بهره جست.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia