بلکه وکیل باید از عزل خبر دارشود

Category: بلاگ

به این وکلای شالوده یک دادگستری در همگی دعاوی مطرح شده می توانند وکالت را بر عهده بگیرند و کلیه روند مربوط به آن را انجام دهند اما در خصوص نماینده قانونی پایه دو دادگستری چنین نیست. مورد قضیه رسیدگی به ادعای سابقه بیمه، در سازمان تامین اجتماعی، زیر تیتر رسیدگی به ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاه ها تحلیل می شود. در صورتی که ادعای سابقه بیمه شده مربوط به یکسری کارگاه و در یک‌سری شعبه متفاوت سازمان تامین اجتماعی باشد، هر شعبه، حسب مورد، به موضوع ادعای سوابق در سوله قرار گرفته در محدوده اداری خود، رسیدگی خواهد کرد. براین اساس در صورتی که در سابقه بیمه شما، به علت پرداخت نشدن حق بیمه بوسیله کارفرما، وقفه ای به وجود آمده باشد، می توانید دارای مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی،، نسبت به تایید و ترمیم سابقه بیمه خود مبادرت کنید. چنانچه کارفرمایی به رخ سهوی یا این که عمدی، بیمه شما را پرداخت نکرد، می توانید اهمیت در دست داشتن مدارک فیلم مستند و مستدل، اعتراض خود را تسلیم اداره کار یا این که سازمان تامین اجتماعی کنید تا مطابق مقررات، به خواهش شما رسیدگی شود. آیا این تاخیر یا عدم پرداخت، رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی به جهت ارائه خدمات به بیمه شده است؟ بر پایه بخش پایانی ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه وکیل تسخیری کرج شده نخواهد بود. در صورتی که کارفرما بدون اعتنا به ماده ۳۹ ضابطه تامین اجتماعی در روزگار اشتغال کارمندان ذیل شمول، از بیمه کردن کارمندان خویش جلوگیری نمایند شخص مدعی می بایست نسبت به تکمیل فرم ذیربط و ضمیمه نمودن مدارک و اوراق اشتغال به آن اقدام و به پایانی شعبه محل پرداخت حق بیمه و یا این که شعبه مربوطه ارائه و پس از تطبیق و اسکن برابر اورجینال نمودن مدارک بوسیله کارکنان واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موضوع بوسیله کمیته های بررسی و احتساب سابقه شعبه و استانی آیتم باز‌نگری قرار میگیرد. نخست، بایستی توجه داشته باشید که رسیدگی به ادعای سابقه در همان شعبه ای انجام می شود که کارخانه مورد حیث که در آن برای بیمه شده حق بیمه رد نشده است- در محدوده آن قرار دارد. به تیتر نمونه، برقراری مستمری بازنشستگی برای شخص بیمه شده، در برخی شرایط، مشروط به دارا بودن سوابق ای دست قلیل سی ساله در پرداخت حق بیمه است. مقدار همین مستمری نیز به مقدار حق بیمه ای بستگی داراست که کارفرما، بر شالوده دستمزد پرداختی به بیمه شده، در لیست های بیمه ثبت کرده و حق بیمه را بر پایه آن پرداخته است. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه دارای وکیل در گوهردشت کرج وب وب سایت خود باشید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia