دمپر یخچال چیست

Category: بلاگ

لازم به ذکر میباشد هرچه قطر و ضخامتِ ورقِ دمپر برقی گرد، بالاتر می رود توانِ موتور دمپر نیز ارتقا می یابد. به وسیله این متاع می توانیم دبی جریان هوای درون نتورک یا پشت روزنه های هوا را تهیه و یا این که جدا و وصل کنیم. البته در مدلی که موتور دمپر برقی، به صورت تدریجی کار مینماید، تیغه های دمپر میتوانند در هر زاویه ای که مدِ نظرِ عضو است،تنظیم و آیتم بهره برداری قرار گیرند(یعنی دارای به کارگیری از موتور تدریجی، می توان مقدار و فشارِ هوای عبوری از داکتِ هوا را تماما تنظیم کرد). کلیدی اعتنا به کاربری دمپرها ممکن میباشد دمپر بر روی خط اصلی شبکه هوا قرار گیرد و یا در شکل قابلیت و امکان روی هر خط فرعی اتاق به اتاق دمپر نتورک قرار گیرد تا هوای ورودی به اتاقی که بعضاً گزینه به کارگیری میباشد در زمان­های مختلف مسدود یا این که باز گردد و یا هوای ورودی (هوای گرم یا این که سرد) به هر اتاق تهیه و تنظیم گردد. از کاربردهای دیگرِ دمپر برقی موازی استعمال از آن در دیوارِ جانبیِ اتاق ژنراتور و همینطور جلوی دمپر تهیه هوا دستگاههای هواساز است. ساختارِ بدنهی دمپر برقی چهار گوش به صورت یک حجمِ چهارگوش میباشد که در وسطِ آن، تیغه های موازی قراردارد و همین تیغه های موازی به وسیلههی یک محورِ واحد، در جنبِ بدنهی دمپر که به نیز پیوسته می باشند و آن محور هم به وسیلههی یک موتور برقی در اقتدار های مختلف کار مینماید. دمپر جدید را در محل دمپر گذشته قرار دهید و از قرارگیری صحیح موتور دمپر و پرههای آن مطمئن شوید. نوع دوم شامل دمپر حریق (فایر دمپر) می شود.دمپر حریق ( فایر دمپر) برای خودداری از تکثیر حریق باطن کانالی از یک منطقه به ناحیه دیگر مورد استفاده قرار می یگرد. اما دمپر هوا ی برقی به جای فیوزِ دستی، به دستگاه سنسورِ دود که در فضای گوشه و کنار تعبیه شده است متصل می شود و هم‌زمان اهمیت اخطارِ سنسور دود، موتور دمپر کلیدی گرفتنِ دستور از جعبه فرمان، موتورِ برقیِ دمپر فعال شده و تیغه دمپر را در حالتِ مسدود قرار دهد. از دمپر برقی گرد در مسیر کانالهای گرد (مثل شبکه اسپیرال و کانال گرد حساس درز طولی) به کارگیری می گردد و شامل یک حجم استوانهای شکل میباشد که به وسیلههیک تیغهی مدور که در وسطِ همین استوانه تعبیه شده عملِ تنظیمِ میزان هوای عبوری از کانالِ گرد یا کانال اسپیرال را انجام میدهد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه damper 42 بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia