ضدکف – آنتی فوم چیست؟

Category: بلاگ

بیرون کننده های حباب (defoamers): این محصولات، حباب های به وجود آمده در زمان ساخت و اجرا را خارج می کنند. مشکل حباب در محصولات آب شالوده نمود و تاثیر بیشتری دارد که علاوه بر گرانروی (عموما) بالای همین محصولات، بیشتر ناشی از وجود مواد فعال سطحی هست که در ایجاد رزین های آب اساس استفاده می شود، همین مواد منجر پایداری هوای درون شده به محصول، در هنگام ساخت می شود. در وضعیت کلی یک ضد کف در گوشه و کنار کف نامحلول میباشد و خواص فعال سطحی دارد. اثرات زیست محیطی هم نگران کننده بود چون پیش سازهای دیوکسین و فوران را می اقتدار در محصولات ضد عفونی کف دریا ضد کف یافت. پس از سال 1940 ، به کارگیری از سیلیکون به طور پیوسته افزایش یافت و محصولات گسترده ای تولید و مورد به کارگیری قرار گرفت. ضد کف های پودری: ضد کف های پودری به ادله کم یاب بودن مواد نخستین و در عاقبت بالا بودن هزینه تمام شده، چندان گزینه استعمال قرار نمی گیرند. طریق اولیهمیزان 300-400 میلی لیتر از محلولی که می خواهیم از کف کنندگی آن پرهیز نماییم را در درون استوانه مدرج قرار میدهیم. برای کنترل م theثر اکثری از معایب کف نامطلوب ، اضطراری هست فیلم های مایع که حباب های گاز آزاد شده در فرایند دارای کف کننده را تسلط کرده اند ، از طرز شیمیایی شکسته و یا این که در وهله اولیه حیاتی ضد کف از تشکیل فیلم های کف جلوگیری کنیم. به طور دقیق ، کفگیرها کف موجود را از در میان می مارک و ضد کف کننده ها از تشکیل کف بیشتر خودداری می کنند. به طور معمول ضد کف ها اساسا یک کف زدا میباشند و یا از ایجاد کف دوری میکنند. یکی از از روشهای مرسوم کنترل کف به کارگیری از ضد کف مطلوب می باشد. ترکیبات ضد کف کف سیلیکون Foamkill 100٪ محصولات فعال ویژه ای هستند که به جهت در اختیار گرفتن بهینه کف و جلوگیری از کف در سیستم های آبی غیر مختص و خاص ساخت می شوند. به طور معمول ، ضد کفها حاوی موادتشکیل دهنده فعال (در هر دو موقعیت مایع و جامد)، و چندین عوامل کمکی همچون امولسیفایرها، کارداران متفرق ساز، ضخیم کننده ها، محافظ ها، روغن های حامل، سازگارکننده ها، حلال ها و آب می باشند.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia