هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

Category: بلاگ

هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده باید دارای توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اهمیت توجه به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی میباشد که به جهت ارتقاء عجله و اقتدار خودرو مورد استفاده قرار میگیرد ، به جهت این‌که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید این آیتم یکی از مورد ها لازم میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که سطح آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم میگردد و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. در صورتی که بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل مشقت بار و تهی دست به علم منحصربه‌فرد در نظر گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در وقتی که ارزش اتومبیل بالا می رود و اشخاص توانایی خرید یک ماشین پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری مینمایند که کارگزاری همین قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در اتومبیل نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه دارای طراحی و ایجاد همین قطعه دارای دارد، دوران و هزینهای است که شما باید به جهت آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث فرآورده و ساختاری حیاتی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میشوند و پروسهی انجام این واقعه با هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، دوچندان سرعت بالا و آسانتر می باشد و این موضوع خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حیاتی هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia