ورق های فولادی و کاربرد انها/دانشنامه اهن و فولاد/اهن دیجی سایتی مطمئن

Category: بلاگ

رییس شورای پول و دارای اظهار داشت: قرار بر این است اساسی تعاملی که کلیدی دولت محترم خوا‌هیم داشت و اساسی همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مجلس و دولت را اصلی جلسات کارشناسی به نیز نزدیک کنیم چون همین طرح به طور مداد در مجلس در حالا پیشرفت است، براین اساس خوب تر آن میباشد تا اجماعی در همین خصوص رخ گیرد. مدیریت تمام خزانه مرکزی یادآور شد: در هم اکنون حاضر بانکها مجاز به بنگاهداری نمی باشند ولی در گذشته که مجاز بودند، همین کار را انجام میدادند، براین اساس قسمتی از آن اختیاری بوده و منتخب دیگر نیز تکلیفی بوده است، ولی گزیده نیز بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کردهاند که این هم نوعی از بنگاهداری است. باتقوا قریه اهمیت اشاره به ریشه بنگاهداری بانکها اظهار داشت: عمده بنگاهداری مربوط به بانکهای مدنی و شبه دولتی است، همین بنگاهها هنگامی تولید شد که در واقع بنگاهداری به جهت بانکها ممنوع نبود، حدود ۳۰ یا این که ۴۰ سال قبل تعدادی پروژهها در کشور بود که کسی برای آنها سرمایهگذاری انجام نمیداد، بدین ترتیب دولت در آن زمانه به بانکها توصیه کرد که این پروژهها اجرا کنند، برای بانک نیز در آن روزگار منعی وجود نداشت و براین اساس این کار وزن ورق آهن 1 میل را انجام میدادند. رئیس تمام بانک مرکزی درباره تسهیلات بانکی مربوط به پرسنل بانکها هم گفت: پرسنل نظام بانکی بر اساس چارچوب و دین نامه مربوطه، دار وامدار های خودشان را اخذ میکنند. پارسا ده گفت: بدین ترتیب این‌که خزانه منابع خودش را در یک سری از اموال و بودجه های اضافی حبس کند، قابل قبول نیست. وی در خصوص مسئله بنگاهداری خزانه ها گفت: همین مساله هم در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع ساخت چشم شده هست و تاکید داراست که خزانه ها نباید بنگاه داری نمایند و بنگاه های خودشان را بایستی به بخش خصوصی واگذار بکنند. باتقوا روستا ادامه داد: وقتی که پروژه به بهرهبرداری میرسید در تملک خزانه باقی می ماند و قانونی هم به جهت واگذاری وجود نداشت و بانکها در راستای تکالیفی که به جهت آنها در لحاظ گرفته شده بود در کنار فعالیتهای خود، کارهای تولیدی و بنگاهداری را نیز انجام میدادند. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه انواع ورق های اهن بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia