ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

Category: بلاگ

در این گونه از پمپهای دوزینگ پیستونی و دیافراگمی، محفظهی پمپ، بهوسیلهی پیستون و دیافراگم و دریچههای محل ورود و خروجی، لبریز و خالی میشود. هنگام حركت پيستون به طرف بالا دريچه A در اثر مكش و برگشت جريان از مجراي خروجي بسته شده و در اثر مكش دريچه B گشوده و مايع به درون گوشه و کنار پمپ مكيده مي شود. در پمپ هاي تبارک معمولاً اين صافي ها را كه قابل تعويض مي باشند درون گودالي كه Suction Well ناميده مي شود قرار مي دهند. يكي ازخصوصيات اصلي اين پمپ ها اين است كه در زمانيكه پمپ درگیر كار مي باشد بايستي محلي براي تخليه مايع مكيده شده موجود باشد. در درون محوطه ايستگاه پمپاژ و در كف ساختمان آن شيب 1سال خواسته نمود و براي هركدام از ماشين آلات موجود ، پي و پايه مجرائي درنظر گرفته مي شود. اساسی دقت به شكل تيغه وقتي كه به بالا مي برسد كاملاً درون شيار جاي گرفته و همين كه از آن نقطه بدور مي گردد در اثر فشار فنر باطن شيار بيرون آمده و سيال را از نصیب ورودي به طرف نصیب خروجي اهمیت خویش مي برده. همان طور كه در شكل نشان داده شده است، مايع به وسيلهء دنده هايي كه آزاد هستند از ورودي به طرف خروجي برده مي شود. طرز فعالیت پيستوني: اين پمپ تشكيل شده است از سيلندر، پيستون، شير ورودي و شير خروجي. انتقال اقتدار در همین گونه از پمپهای دوزینگ بوسیله یک موتور الکتریکی فروش دوزینگ پمپ دست دوم رخ میگیرد. زیرا در پمپ هاي رفت و برگشتي جابجا شدن مايع به طور متناوب انجام مي گيرد لذا حركت مايع در لوله خروجي به شکل حركت ضرباتي خواهد بود. پمپهای متعدد از الکتریسیته سهفاز یا این که تکفاز و جریان متناوب یا این که ثابت استفاده میکنند. حركت اين پمپ ها دوراني بوده و نيروي محركه شان از الكترو موتورها تأمين مي گردد. اين پمپ ها در اندازه هاي مختلف و حساس دنده هاي متعدد ساخته مي شوند چون دنده ها ممكن میباشد داراي دو يا دوزینگ پمپ گراندفوس چند دنده باشند. در غير اين رخ بر روي قطعات پمپ فشار وارد شده و ممكن می باشد كه سبب به سوختن الكتروموتور، ازكار افتادن پمپ، سوختن فيوز و تركيدن محیط و لوله ها و ساير معايب ديگر شود. در ضمن باید به همین نکته نیز دقت داشت که جریان سیال در این پمپها به شکل غیر یکنواخت می باشد.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia