پیستون موتور چیست ؟

Category: بلاگ

پیستون یک عدد از قطعاتی میباشد که در اشکال موتور احتراقی چشم میگردد و جزء جداییناپذیر آنها به شمار میرود. گاهی روغنریزی، یا در موارد نادری پریدن قطعات فلزی ماشین به سمت بیرون صورت میگیرد که می تواند نشاندهندهی شکسته شدن شاتون اتومبیل باشد. دامنه پیستون گاهی قطر کمتری نسبت به تاج دارد. فرسایش شعاعی به معنی سایش مرحله دیواره یا این که کنارههای دامنه و تاج پیستون و خوردگی آن‌ها است. مرحله تماس رینگهای جرم اهمیت دیواره سیلندر از یک لایه نازک اکسید آهن یا کروم پوشیده می شود که از سایش جداره سیلندر و حلقه خودداری میکند. فرم این شیارها اساسی اعتنا به فرم تاج و تعداد سوپاپهای هر سیلندر در موتور تغییر تحول میکند. رینگهای روغنی دهانهدار میباشند که همین دهانه به تنظیم قطر آن ها اساسی قطر پیستون و سیلندر امداد میکند. پیشتر گفته شد که همین قطعه از آلیاژ چدن یا آلومینیوم ساخته میشود. رینگهای حجمی یک تکه و از کالا چدن ساخته می‌شوند که مقاومت واجب را در برابر گرما داشته و خطر باخت و رخنه آن ها کاهش باشد. به ادله همین که در فاصلهای ناچیز دارای بقیه قطعات اطراف خود قرار گرفتهاند، باید به شکل مداوم روغنکاری شوند و همین کار منجر می‌شود که اصطکاک آنها کمتر شده و روانتر شوند. در این سیلندر ها با برداشتن فشار، پیستون به یاری نیروی فنر به شرایط اول خودش برمی گردد. پیستون های بیضی شکل که برای جلوگیری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود دارای بعدها خاصی طرح می گردد.به طوری که در شکل ۷ چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه۰۰۶/۰ اینچ یا این که ۱۵/۰ میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر هست و قطر پیستون در روی محور ۴۵ سکو ای نسبت به محور ۰۰۳.۰ اینچ یا این که ۰۷۵/۰ میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. برای دوری از زدن پیستون در اکثری از موتور ها از پیستون هایی استعمال می شود که گژن پین آنها اندکی بیرون از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون است که منزله سطح فشار گیر مهم (شکل ۱۰) عمی می کند. جهت افزایش اقتدار و گیرایی ماشین از یک‌سری سیلندر و پیستون در خودرو به کار گیری می کنند. فهمیدن دست اندرکاران خرابی از همین جهت موثر می باشد که می اقتدار از پیشامد آنان دوری کرد و در مراقبت درست جک هیدرولیک امداد بسیاری خواهد داشت. سه طریق اهمیت به جهت نصب سیلندر هیدرولیک شامل پایه فلنجی، پایه خط محوری و شالوده کفی از شیوه های همگانی نصب سیلندر های هیدرولیک است. یک عدد از شیوه های اتصال در آغاز و انتهایی به بدنه، به کارگیری از میله های اتصال می باشد. البته پیستون های آلومینیومی که عمدتا در خودروهای سواری کاربرد دارند نیز خود به دو طرز ریختهگری و آهنگری ساخت میشوند. آیا پیستون در قدرت یا این که شتاب خودرو تاثیری داراست ؟ در این طراحی اقتدار دوچندان مضاعف و سرعت دوچندان اندک می گردد پیستون های خودرو . شکاف گژن پین: همین بخش محل قرار دادن گژن پین است. شیار عمودی ضمن ساخت موقعیت ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط قسمت راهنمای پیستون را نگهداری می کند.شیار در مقابل انبساط دوچندان عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در قسمتی که محور های گژن پین قرار دارد، توشه زیادی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطح های عمود بر تکیه گاه گژن پین است وارد می شود. در شکل تحت سرسیلندر خودرویی را مشاهده می کنید که در هر سیلندر آن 4 سوپاپ به کارگیری شده است. ترازو رخنه عمودی پیستون،نشان دهنده مقدار ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از ترازو پیستون سبب ساز لرزش و تکان بسیار پیستون در سیلندر می شود و نیز آن را از شرایط اصلی خویش بیرون می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از لبه های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور زیاد خیس می شود. البته به ادله قابلیت و امکان بالای انبساط پیستون های آلومینیومی بایستی لقی بیشتری بین این نوع پیستون و سیلندر در لحاظ گرفته شود. مرحله بالای پیستون ذیل ، گنبدی رخ می باشد. هنگامی پیستون های اتاقک بیضوی گرم می شوند رخ بیضوی خود را از دست می دهند و گرد می شوند. همینطور نگه داشتن موتور در دورهای بالا در مواقع غیر ضروری، فشار وارده به پیستون و ضریب حرکتی آن را بالا می برد که منجر به فرسایش و خلل کار آن میشود. در صورتی که در مواردی نظیر احتراق غیر معمولی یا خودسوزی در پیشرانه،فشار بیش از حد معمول به پیشرانه وارد شود، ممکن هست شاتون کج یا این که بریده شود. در صورتی که دبی ورودی یکسان باشد سرعت از طریق ارتباط تحت بدست می آید. اما درصورتیکه پیستون را پهن و ارتفاع شاتون را کوتاه نماییم اتفاقی که میافتد همین است که توان تولیدی و شتاب ساخت شده به قدری مضاعف میباشد که می تونیم برای مثال ; لندکروز را اسم ببریم .

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia