چرم و توری: سبک استیوی نیکس – در تصاویر

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

او گفت:” من یک حس گرای پارچه هستم. ‘من پارچه ها را دوست دارم. ترمه ، مخمل ، نوعی پارچه ابریشمی k اگر احساس خوبی دارد ، لازم نیست که زیبایی خاصی داشته باشد. من لباس ها را گاهی فقط به این دلیل که احساس آنها را دوست دارم خریداری می کنم. ‘

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>