نتربکو اجرای نمایش در Mariinsky را به پایان سال

Category: اخبار روز موسیقی | No comments

موکول کرد

12 سپتامبر سالروز تولد ویولونیست ، رهبر ارکستر ، معلم ، موسیقی و شخصیت برجسته ولادیمیر اسپیواکوف است. رئیس خانه موسیقی بین المللی مسکو ، مدیر هنری و رهبر ارکستر ارکستر فیلارمونیک ملی روسیه ، مدیر هنری و رهبر ارکستر ارکستر مجلسی دولتی Virtuosi مسکو ، رئیس بنیاد خیریه بین المللی ولادیمیر اسپیواکوف استعداد چند وجهی خود را در موسیقی به روشنی درک کرده است …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>