ارکستر فیلارمونیک چک به دو قسمت

تقسیم شده است  ارکستر فیلارمونیک چک ارکستر فیلارمونیک چک

ارکستر فیلارمونیک چک تصمیم گرفت در دو نیمه ، به طوری که در صورت قرنطینه ، کل تیم به انزوا نرود.

برنامه اولین کنسرت های این فصل در 23 و 24 سپتامبر تغییر خواهد کرد.

به جای سمفونی پنجم مالر ، که به ترکیب بزرگی از نوازندگان ، ارکستر نیاز دارد هشتمین سمفونی دووراک را اجرا خواهد کرد.

برنامه اولین اجرای شامل اولین کنسرتو پیانو توسط دیمیتری شوستاکوویچ با اجرای دانیل تریفونوف خواهد بود.

هر دو کنسرت به یاد رهبر ارکستر چک ، واکلاو نویمان – صدمین سالگرد تولد او اختصاص داده خواهد شد. 29 سپتامبر.

“Orpheus”

ارکستر فیلارمونیک چک

این مطلب هم جالب هست  معرفی رژیم گذرنامه در سینماهای مسکو