اپرای رویال در استکهلم بسته می شود

Category: اخبار روز موسیقی | No comments

اپرای رویال در استکهلم بسته می شود

اپرای سلطنتی سوئد تا ژانویه 2021 بسته می شود و به صورت آنلاین فعالیت می کند.

همه اجراهای امسال لغو شده اند.

سالن اپرای استکهلم یکی از آخرین خانه هایی بود که در جریان موج دوم در اروپا بسته شد.

در هفته های اخیر ، تعداد موارد ویروس کرونا در سوئد در حال افزایش است.

در ابتدا ، سوئدی ها به امید ایجاد مصونیت گله ، قرنطینه و هرگونه محدودیت را کنار گذاشتند ، اما اخیراً مقامات اعتراف کردند که اشتباه کردند.

“Orpheus”

درباره این موضوع:

تعاملات خواننده

برای دریافت خیرنامه روزانه ما ثبت نام کنید:

راستی:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>