جشنواره دوره گرد سینمای فرانسه

Category: اخبار روز موسیقی | No comments

با همکاری Todjikfilm ، سفارت فرانسه با موفقیت یک جشنواره فیلم فرانسوی مسافرتی را ترتیب داد. سه فیلم فرانسوی ، “بقراط” ساخته توماس لیلتی ، “وینسنت ترازو ندارد” ، ساخته توماس سالوادور و “پیت پایسان” ساخته هوبرت شارول ، به تاجیکی دوبله شدند و در روستاهای منطقه نمایش داده شدند سغد این جشنواره به دلیل موانع زبانی و انزوای جغرافیایی آنها برای دیدار با جمعیت تاجیک که دسترسی به فرهنگ برای آنها دشوارتر است برگزار شد.

تصاویر © Amonullo Karomov

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>