جشن 14 ژوئیه در دوشنبه

Category: اخبار روز موسیقی | No comments

این شب ، با استقبال بسیاری از نمایندگان جامعه فرانسه ، مقامات تاجیکستان و صحنه های هنری و فرهنگی ، عصر در باغ هتل سرنا در دوشنبه برگزار شد.


سفارت فرانسه می خواهد از شرکای خود تشکر کند: هتل سرنا ، شیور ، شرکت انتگرال مارک مونیر ، ایو روچر ، تالس ، کوکا کولا ، تاجیکائروناویگاتایس ، وزارت دفاع و البته مرکز فرهنگی باختریا ، و همچنین همه داوطلبان ، دانشجویان تاجیک و کارآموزان فرانسوی ، که به سازماندهی تعطیلات ملی کمک کردند!


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>