“روسیه جدید” – 30!

Category: اخبار روز موسیقی | No comments

در 16 دسامبر سال 2020 ، سالن کنسرت Zaryadye کنسرت سالگرد یکی از بهترین گروه های سمفونیک در روسیه را برگزار می کند – ارکستر سمفونیک دولتی “روسیه جدید” ، مدیر هنری و رهبر ارکستر – هنرمند مردم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یوری باشمت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>