شب ایده های 2020: “زنده بودن”

Category: اخبار روز موسیقی

شب ایده ها

جریان ایده ها را بین کشورها و فرهنگ ها ، رشته ها و نسل ها جشن بگیرید : هر سال ، شب ایده دعوت به کشف آخرین دانش ، گوش دادن به کسانی است که ایده ها را در همه زمینه ها پیش می برند ، و در مورد چالش های مهم زمانه ما بحث می کنند.

از آنجا که فکر از مرزها عبور می کند ، از همه اشکال استقبال می شود (کنفرانس ، تئاتر ، اجرا ، نمایش ها ، کنسرت …) و معتبرترین و غیر منتظره ترین مکانها برای پیوستن به مهمانی دعوت می شوند، با ارائه تفسیر اصلی خود از موضوع پیشنهادی.

در سراسر مناطق زمانی ، پژواک شب ایده ها از طریق شبکه های اجتماعی طنین انداز می شود و شب ایده ها را به یک رویداد جهانی تبدیل می کند. #lanuitdesides

زنده بودن

این موضوع در قلب شب ایده ها 2020 است مسئله تعادلهای اکولوژیکی و رابطه انسان با جهان.

این بحث پیرامون س raisedالاتی است که با تغییر فناوری و ظهور هوش مصنوعی مطرح شده است.

“زنده بودن” نیز به معنای عمل کردن ، تعهد دادن ، معنادار ساختن اعمال و وجود خود است.. موجود زنده چیست؟ جایگاه ما در دنیای زنده چیست؟ چگونه “زنده بودن” ما را ملزم به اقدام می کند؟ اینها س theالاتی در قلب شب ایده ها خواهد بود.

این موضوع زندگی ، تنوع زیستی ، محیط زیستفرانسه ، در صحنه بین المللی در سال 2020 مهم است. فرانسه قبل از پانزدهمین کنفرانس طرفین (COP15) کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) در اکتبر سال 2020 در کونمینگ ، چین.

برنامه نویسی شب ایده ها را در سراسر جهان پیدا کنید www.lanuitdesidees.com/fr/program

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia