دیدار وزیر امور خارجه ژان باپتیست لیمو با پنج سفیر آسیای میانه

Category: اخبار روز موسیقی | No comments

وزیر امور خارجه ژان باپتیست لموئین در طی یک سفر با پنج سفیر آسیای میانه دیدار کرد ناهار ارائه شده توسط سفارت ازبکستان در تاریخ 4 نوامبر در پاریس.

این جلسه فرصتی بود برای گفتگو در مورد اجرای استراتژی اتحادیه اروپا و اقدام فرانسه در آسیای میانه ، تلاش های صورت گرفته در مبارزه با تغییرات آب و هوایی ، سیر تحول اوضاع. در افغانستان ، و همچنین مسائل منطقه ای.
فرانسه از پیشرفت همکاری بین 5 کشور آسیای میانه ، که در طی سه سال گذشته انجام شده ، استقبال می کند. فرانسه در نظر دارد حضور اقتصادی ، فرهنگی و علمی خود را در آسیای میانه تقویت کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>